Giet net troch y.f.m. it coronafirus.

Lêsber Fryslân on tour: tongersdei 26 maart yn de biblioteek yn Drachten

Jelle Krol is spesjalist Fryske literatuer by Tresoar en fertelt dêr dizze jûn oer yn relaasje ta Drachten. Hy komt sels ek fan Drachten en wit in soad oer de rike literêre histoarje. Skriuwers as Douwe Kootstra, Freark Dam, Paulus Akkerman, Rink van der Velde en Tiny Mulder, mar ek muzikant Gurbe Douwstra hawwe allegearre bining mei Drachten.

Lês mear...

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Lês mear...