It talepaviljoen MeM fan Kulturele haadstêd 2018 stiet no yn Bûtenpost, by de Muzykpleats, Egypte 16A. Op woansdei 29 maaie om 20.00 oere wurdt dêr yn de Keunstwike fan Achtkarspelen in program oanbean. Twa djipteynterviews mei skriuwers Hein Jaap Hilarides en Willem Abma. Der binne ek foardrachten troch de skriuwers en it publyk kin fragen stelle.

De bedoeling is dat besikers nijsgjirrige achtergrûnynformaasje oer Fryske skriuwers en Fryske boeken krije. Mear ynfo