lúshâlding
geart tigchelaar
friese pers boekerij, 2011

Lúshâlding is in humoristysk en tagelyk werkenber ferhaal oer in singeliere luzefamylje mei in hiel soad bern. Kom yn 'e kunde mei Koate, Dwatte, Poatse, Mertsje en Akseltsje en al dy oaren. 't Is krekt de minskewrâld. Of net?

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 21-10-2011 (fraachpetear)
Doeke Sijens, LC 02-12-2011
Hedwig Terpstra, Ensafh 20-01-2012 (fraachpetear)
Jaap Krol, FD 25-02-2012
Martsje de Jong, Boekenbijlage 22-04-2014
Hedwig Terpstra, Ensafh 20-01-2012 (fraachpetear)