kantsje board op kurasao
auck peanstra
afûk, 2012

Mei in stampende pineholle wurdt Hidde wekker. Syn mûle fielt drûch oan en hy hat slim toarst. Fernuvere sjocht er om him hinne. Alles is wazich. ‘Wêr binne we?’ Alhoewol’t it skimerich is, wit er dat de nacht foarby is. Troch de yngong skynt it sinneljocht, it docht him sear oan de eagen. De grûn dêr’t er op leit is kâld en hurd, rotsen! De lucht fielt damp oan, Hidde huveret. Dan sjocht er nei syn suske. Dy leit mei de eagen ticht njonken him. ‘Fardau! Fardau!’

De Traveliers is in searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 29-01-2016