smelle spoaren
popke popma
afûk, 2012

Klaas Hoogendijk is al jierren by de plysje op it plattelân. Syn maat giet yn de fut en hij krijt in nije kollega, Carla, dy’t wat oanpakkeriger is as hysels. As frou moat se yn it manljuswrâldsje hiel wat foaroardielen oerwinne. De Tsjûkemar spilet as dekôr in wichtige rol. Net allinne wurdt dêr it driuwende lyk fûn, mar winters wurdt der omraak iissyld, de aktiviteit dêr’t de titel nei ferwiist.

Oaren oer dit boek
Sietse de Vries, fraachpetear LC 28-09-2012
Doeke Sijens, LC 28-09-2012
Jaap Krol, FD 01-06-2013