in frjemd faaske
Jurjen van der meer
afuk, 2013

Op it doarpsfeest dogge Ben, Jort, Hinke en Brit mei oan de playbackshow. In wiersister foarseit Ben in soad gelok. Dochs winne se net. Dat blykt úteinlik wat te meitsjen te hawwen mein in faaske dat kocht is op de rommelmerk.

Lêsboek by Studio F-metoade.


Oaren oer dizze titel