WENJE YN IN SKLDERIJ
LIDA DYKSTRA
WIJDEMEER, 2016

Laurence is de dochter fan de skilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Se wennet mei har âlden, suske Anna, juf, it personiel en de hûn Brio yn in grut en bysûnder hûs yn Londen en fertelt yn dit boek hoe’t it is om de dochter fan in ferneamde keunstner te wezen.

It boek is makke by de tentoanstelling oer Lawrence Alma-Tadema yn it Fries Museum.

Oaren oer dizze titel
Ernst Bruinsma, Omrop Fryslân 31-10-2016 (audio)
Gretha Pama, NRC 01-09-2016
Koos Schulte, Jouster Courant 03-11-2016 (besprek)