siem en sanne sjogge sint piter
hendrika vis-de ruiter
utjouwerij louise, 2016

It hûs fan Siem en it hûs fan Sanne steane ticht by elkoar. It is febrewaris. It is kâld bûten. De wrâld is wyt. As Siem en Sanne oan it slydzjen binne, sjogge se in boat farren. Wa stiet dêr op dy boat?
It (foar)lêsboek is foar bern tusken de 3 en 7 jier. De yllustraasjes binne fan Bernard Roorda.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 24-02-2016