ho wu en misty mac
Aggie van der meer
utjouwerij grotesk, 2016

In searje neo-eksistinsjalistyske koarte ferhalen oer twa ûndernimmers fan it bedriuw BV Ho Wu en Misty Mac. Sy besykje op har eigen manier om te gean mei ús aktuele wrâld en syn abstrakte machtsferhâldingen en firtuele hannel en syn min te rymjen easken oan selspromoasje, trou en leafde.
In boartlik en humoristyk boek yn it oeuvre fan Aggie van der Meer, mei bekende aspekten út har wurk, lykas poëtysk taalgebrûk en opmerklike personaazjes.

Earder publisearre op literêr ynternettydskrift Fers2

Mear oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Meindert Reitsma, Ensafh 02-09-2017
Lolkje Bouma, De Moanne 06-10-2017