It lân fan Vera
doete venema
friese pers boekerij, 2007

Vera, in talintfolle keramiste út Fryslân, hat twa jier lyn in ein oan har libben makke yn Bretanje. Har man Yme giet dêr op ‘e siik nei de lêste spoaren fan de frou dy‘t de grutte leafde fan syn libben wie. Vera har libben en selskeazen dea binne in grutter riedsel as Yme tocht hie. Stikje by bytsje komt er achter de wierheid.

Oaren oer dit boek
Sietse de Vries, fraachpetear LC 09-03-2007 
Jetske Bilker, LC 16-03-2007
Jaap Krol, FD 05-05-2007
Henry Baron yn World Literature Today, 1 mrt 2008, op The Free Library