oekebakke boem
Lida Dykstra
bornmeer, 2006

Wippe op de wiphin, ferdwale yn in winkel, boartsje mei in slakje, in oaljefant keapje, foar straf op de ‘stoute trap’ sitte en kompjûterspultsjes dwaan. Wat hat in pjut it dochs drok! In boek mei lytse rymkes. Mei yllustraasjes fan Marijke Klompmaker.

Oaren oer dizze titel