Pitertuerlikens
piter wilkens
frysk & frij, 2006

Healwei de jierren njoggentich waard Piter Wilkens troch Anton van der Wal en Pieter Banga frege om koarte kollums te meitsjen en foar te lêzen yn har programma by lokale omrop De Boarnsterstim fan Grou. Letter folgen, mar dan sa út en troch, ek kollums foar De Eenhoorn (Menaam) en Omrop Fryslân. Guon fan dy koarte ferhaaltsjes kamen ek yn it fanklubblêd fan De freonen fan Piter Wilkens. De bondel Pitertuerlikens is in seleksje fan dy stikjes.
Om argewaasje foar te kommen hat de skriuwer yn de measte stikjes bewust foar fiktive nammen keazen.

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 17-06-2006
Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad, 26-06-2006