It Testamint
lieuwe pietersen
kffb, 2005

Hester Slot, in kantoarfamke fan 25 jier, krijt ûnferwachts in erfenis taskikt: in moai hûs en in fiks jildbedrach op 'e bank. Har woldwaner is in âldere man, de âld-learaar Jolle Kommerij. It frjemde is dat de man har folslein ûnbekend is en dat gjinien in idee hat wêrom't er krekt har ta syn erfgenamt beneamde. Hester besiket dat út te finen. Hja wurdt mei har ûndersyk bystien troch Fedde Hommes, in learaar mei pinsjoen en in kollega fan de woldwaner.

Oaren oer dizze titel
Abe de Vries, LC 07-10-2005