It skaad fan de draak
henk de haan
friese pers boekerij, 2004

Paul tinkt dat er syn libben hielendal op oarder hat. Hy is lokkich troud mei Miranda, se hawwe twa sûne berntsjes en hy hat in goede baan. As soan fan Vietnameeske boatflechtlingen is er as jonkje yn Fryslân bedarre en dêr hielendal ynboargere. As syn pleechâlden stjerre, ûntdekt er dat der in geheim is yn syn libben. Hy moat op 'e siik nei syn woartels. De wierheid set syn libben en dat fan Miranda op 'e kop.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 21-01-2005
Wieke de Haan, F-side 31-05-2005