De baas traktearret
anders m. rozendal
kffb, 2003

De direksje fan in elektroanika-konsern is fan betinken dat der yn 'e personielskosten snien wurde kin. Benammen op 'e wurkflier. It legere kaderpersoniel kin der wol tuskenút en de minsken fan 'e produksje krije mear ferantwurdlikens taskikt.
Dizze roman is it ferhaal fan fiif manlju dy't in produksje-ienheid foarmje. Se kinne goed mei-inoar, al is der fansels wolris wat. De reorganisaasjeplannen meitsje de sitewaasje kompleks. De ûnderlinge ferhâldings wurde der net better op en dat hat syn wjerslach thús. Guon minsken wurde tekniesd, oaren fine krekt wer lykwicht yn har libben.

Oaren oer dizze titel
Jabik Veenbaas, LC 27-06-2003
Tsjerk Veenstra, FD 24-09-2003