Werom nei Grou
ulke brolsma
bornmeer, 2009

Ulke Brolsma skreau Yn 2006 foar de Mid-Frieslander stikjes oer syn jeugd yn Grou mei as titel Efkes werom nei Grou. Yn 2007 folgen noch in stikmannich fan dy ferhalen. Foar dizze bondel hat Brolsma de ferhalen op ’e nij bewurke en flink útwreide. Hy skreau der boppedat noch hiel wat ferhalen by.

Ulke Brolsma wennet al mear as 40 jier net mear yn Grou. ‘Mar in Grouster bliuwt altyd in Grouster’.

Oaren oer dizze titel
Maria de Grosso, LC 13-09-2009