Een vers graf
durk van der ploeg
de bezige bij, 1974

Deze roman is het minutieuze, indringende verslag van de ervaringen die Ay, een uit balans geraakte docent, ondergaat in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij is een in zichzelf gekeerde man die door angst wordt achtervolgd en werkelijkheid en verbeelding door elkaar haalt. Op grond van zijn wonderlijke gedragingen is hij door de leiding van de kunstakademie, waaraan hij als leraar anatomie was verbonden, met ziekteverlof gestuurd en moet hij tenslotte voor verpleging worden opgenomen. Jeugdherinneringen en bekentenissen bij psychiater Grebbe roepen een beeld op van een opgejaagd mens, die zowel lichamelijk als geestelijk kapotgaat aan een realiteit die hem door anderen wordt opgedrongen.
Een vers graf wie it Hollânsktalige proazadebút fan Durk van der Ploeg en dêr bleau it ek by.

Oaren oer dizze titel
Gerrit Komrij, VN 11-05-1974
Marc Andries, De Nieuwe Gazet 14-06-1974
I. Polak-Siliava, Haarlems Dagblad 13-07-1974
C.F. de Vries, Rono, Boekenbus aug. 1974
Ab Visser yn de Leeuwarder Courant 11-1-1975 deel 1 en deel 2
Gerbrich van der Meer yn petear mei de auteur by syn 70ste jierdei, FD 16-09-2000