Sipke gaat zeilen / Sipke sil sile
Lida Dykstra
Afûk, 2019

Sipke sil sile is in twatalich boekje. Pake Pipermûs giet moarns betiid fuort om te silen. Syn pakesizzer Sipke mei net mei. Dêrom bout Sipke tegearre mei Hotske Hazze sels in boatsje fan hout en in lekken fan ‘e waskline. Mar de hurde wyn blaast har rjocht op it skûtsjesilen ôf! Mei yllustraasjes fan Harmen van Straaten. Yn de rige Gouden Boekjes.

Oaren oer dizze titel
Simone Veenstra Heit&Mem 09-09-2019