jip en janneke yn it frysk
annie m.g. schmidt, oersetting ytsje steen
afuk, 2019

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan ‘Jip en Janneke boartsje tegearre’ oant ‘Dach Jip, Dach Janneke!” Mei in soad yllustraasjes yn swart-wyt én yn kleur fan Fiep Westendorp. De ferhalen fan Annie M.G. Schmidt (1911-1995) binne oerset troch Ytsje Steen.

Oaren oer dizze titel