Omke Ule past op
Paul van Dijk
Afûk, 2020

Omke Ule past op is in printeboek fan Paul van Dijk, dat er skreau en tekene foar syn soan Hidde. It ferhaal giet oer in ûle dy't benaud foar alles is en de doar net út doart. Op in dei bellet syn sus dy’t him freget om op syn neefke Eppy te passen. It jonkje ferfeelt him al gau en wol de doar út. Doart hy dizze stap te nimmen?

Oaren oer dizze titel
Wendy Kennedy, De Moanne 28-10-2020 (fraachpetear)
Elisabeth Post, LC 18-11-2020 (fraachpetear)
Yvonne Dijkstra, FD 12-12-2020 (besprek)
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 03-02-2021 (besprek)