Frjemde fratsen op it kastiel
Astrid Kuiper
Louise, 2020

Prinses Victoria wol hiel graach in nij húsdier. In hingelbúkswyntsje! Dy bisten fynt se stoer, grappich en leaf. Se dramt krekt sa lang troch oant har man prins Piko it goedfynt. As prins Piko op reis giet, makket prinses Victoria der in wylde boel fan op it kastiel. Mar oei, dan komt ûnferwachts prins Piko thús…

Oaren oer dizze titel