Wat oerblûwt
Joël Hut
De Súdjouwerij, 2021

Wat oerblûwt is in ferhaal fan Joël Hut. Yn Súdwesthoeksk Frysk fergeliket er de bân tusken Jort en syn soan Paul mei de bân dy't Jort sels mei syn âlden hat.

Joël Hut skreau earder al ferhalen en gedichten, lykas yn syn debútbundel börtersgrut.

Oaren oer dizze titel