Tomke syn jierdei
Riemkje Pitstra
Afûk, 2021

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Dit kartonnen úttearboekje Tomke syn jierdei ferskynde nei oanlieding fan it 25-jierrich jubileum fan Tomke. Tomke kin hast net wachtsje, mar hy moat noch sân nachtsjes sliepe foardat it feest is.

Oaren oer dizze titel