Noas tsjin 't glês
Edwin de Groot
Afûk, 2021

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Noas tsjin ‘t glês is de fyfde bondel fan Edwin de Groot. Hjiryn sjocht de dichter nei bûten, nei binnen, nei himsels en somtiden gewoan nei neat.

De bondel set útein mei it gedicht ‘Oanreitsje’:

de wrâld hoecht net ûnbekladde, in bytsje goed fallend
soe al noflik wêze en troaikjend
ast him oanreitsje kinst

Oaren oer dizze titel
Friduwih Riemersma, Fers2 22-07-2021 (besprek)