Mei gidsen nei hichten
Willem Tjerkstra
Aspekt, 2021

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Mei gidsen nei hichten is it tsiende boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy’t allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy’t troch it gehiel rint.

Yn Mei gidsen nei hichten is Bouke Blomhof foar soan Wiebe en syn freonen de gids op de Krúspôle as er it ferhaal oer it legindaryske eilân Atlantis fertelt. De terp fan Hegebeintum mei syn tsjerke hat troch de iuwen hinne in religieuze hichte west mei Kristus as gids. Martin Luther King en Nelson Mandela wiene respektivelik yn de Feriene Steaten en Súd-Afrika gids foar it folk. Oan de ein fan it tsiende boek komme de Nefifilim, de ‘bewenners fan de tolfde planeet’, al oan de oarder as gidsen fan de Soemeriërs.

Oaren oer dizze titel