It neidiel fan 'e twivel
I.E. Bloem
Afûk, 2021

Bas hat al it ien en oar meimakke as er nei Italië giet foar in útwikselingsprojekt fan skoalle. Hy hat it dêr prima nei ‘t sin en wurdt al gau fereale op de mysterieuze Julia. Mar dan grypt it coronafirus om him hinne en de bûtenlânske studinten moatte daliks op it fleantúch nei hûs.

Mar kin Bas syn grutte leafde sa achterlitte, krekt no’t se har geheimen oan him ferteld hat? En hoe sit it eins mei syn eigen ferline?

It neidiel fan ‘e twivel is de twadde jeugdroman fan I.E. Bloem (pseudonym fan Jan Minno Rozendal), dy’t yn 2020 debutearre mei Eudaimoania. Dit boek waard yn 2022 útroppen ta winner fan de Simke Kloostermanpriis. Ek waard it boek bekroand mei in White Raven, in ynternasjonale oanbefelling foar bysûndere jeugd- en berneboeken.

Oaren oer dizze titel
Jelma Knol, Ensafh 15-06-2022 (besprek)
RTVNOF, 24-09-2022 (ferslach útrikking Simke Kloostermanpriis)