De hôven
Eeltsje hettinga
Stichting Cepher, 2021

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek

De Hôven is in leporello fan Eeltsje Hettinga, mei tolve gedichten by akwarellen fan Elske Schotanus, útbrocht by de manifestaasje Hjerst Ritme Huzum – Herfst Ritme Huizum yn oktober 2021 yn Doarpstsjerke Huzum yn Ljouwert.

Oaren oer dizze titel
Cornelis van der Wal, Ensafh 08-06-2022 ('sinjalemint')