De hichte beklimme wy
Amanda Gorman
De Ryp, 2022

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

De hichte beklimme wy is de Fryske oersetting fan The Hill We Climb, it spoken-word-fers dat Amanda Gorman foardroech by de ynauguraasje fan Biden yn jannewaris 2021. De Fryske oersetting is fan Friduwih Riemersma, mei Michelle Samba as kulturele meilêzer.

Oaren oer dizze titel
Jacob Haagsma, LC 09-09-2021 (fraachpetear)
Jan Ybema, FD 11-09-2021
Jacob Haagsma, LC 20-09-2021
Elmar Kuiper, LC 23-09-2021 (besprek)
Anna Sofia From, FD 05-02-2022 (fraachpetear)
Omrop Fryslân, 11-02-2022 (presintaasje)
Jacob Haagsma, LC 18-02-2022