Geboren: 15-03-1944, Sneek

Leven en werk

Pier Boorsma is op 15 maart 1944 geboren in Sneek. Toen hij negen jaar was, verhuisde hij naar Leeuwarden. Hij voelde zich niet thuis in de stad, op zijn twintigste ging hij naar Amsterdam om daar psychologie te gaan studeren. Nadat hij zijn kandidaats had gehaald, ging hij verder met de studie filosofie. Die studie heeft hij niet afgemaakt, hij kreeg een baan als psychologisch assistent en schoolbegeleider bij het lager beroepsonderwijs.

Dichter
De eerste publicaties van Pier Boorsma verschenen in het literair tijdschrift Hjir en in het Amsterdamse tijdschrift De Begane Grond.

Pier Boorsma debuteerde in boekvorm in 1971 met De neidagen fan in keamerhear. Deze uitgave, met gedichten van Boorsma en foto’s van Pieter Doele, werd uitgegeven als speciaal nummer van het tijdschrift Sonde  waarvan Pier Boorsma toen redacteur was. De bundel werd in 1978 gevolgd door Under frjemde wetten. In 2005 kwam er een derde bundel van zijn hand uit, met de titel: Net allinne genôch. Boorsma is geen dichter met een sterke innerlijke drive, die altijd moet schrijven. Zijn bundels zijn dun, het aantal gedichten is beperkt. De drie bundels sluiten qua inhoud en thematiek op elkaar aan. Dat is het sterkst het geval bij de eerste twee bundels, waarvan de tweede Under frjemde wetten een uitbreiding en voortzetting is van De neidagen fan in keamerhear. Centraal staat het niet thuis voelen van de dichter in de wereld, de ervaring van het zich ‘onder vreemde wetten’ onderworpen voelen. De gedichten in Net allinne genôch  passen thematisch bij de eerdere bundels. Abe de Vries noemt het in zijn bespreking van de bundel ‘Een melancholische, uitdrukkelijk filosofische poëzie die om de thema’s van tijd en dood heen cirkelt, dat is wat Boorsma zijn derde publicatie in boekvorm brengt, en daarmee knoopt hij wat thematiek betreft nagenoeg aan bij zijn eerdere werk’ (Literair internet tijdschrift Farsk, 2005).In diezelfde bespreking wijst De Vries op de invloed die in het werk van Boorsma is waar te nemen van de poëzie van Obe Postma. De gedichten in Net allinne genôch zijn geschreven in een sobere, eenvoudige taal, zonder interpunctie. In alle drie bundels van Boorsma staan ook minder geslaagde gedichten, maar ze worden door de critici geprezen vanwege hun kwaliteit.

Andere literaire activiteiten
Pier Boorsma was al in zijn Amsterdamse tijd actief in ‘It Frysk Literêr sirkwy’. In 1967 was hij een van de organisatoren van het poëziefestival in Leeuwarden. In samenwerking met Johan Frieswijk en Pieter J. de Groot richtte Boorsma het Fries literair tijdschrift Sonde op, waarvan hij van 1969 tot 1981 in de redactie heeft gezeten. Verder was hij redacteur van de dichterstelefoon ‘Operaesje Fers’(‘Operatie gedicht’). Hij heeft zelf meegedaan aan Poetry International in Rotterdam (1973) en in 1981 aan het Europees Poëzie Festival in Leuven.

Boorsma was initiatiefnemer van de uitgave van de Spiegel van de Friese poëzie (1994). Samen met Teake Oppewal was hij verantwoordelijk voor de samenstelling van de monumentale, tweetalige, uitgave, die een overzicht geeft van de Friese poëzie door de jaren heen.

In 1995 was hij te zien in het televisieprogramma 'Michael Zeeman met boeken'.

Boorsma heeft als dichter vijf keer een Rely Jorritsma-priis gewonnen, ook het weekblad Vrij Nederland heeft werk van hem bekroond (1973).

Na 2001 was Pier Boorsma enige jaren recensent poëzie bij het Friesch Dagblad. Sinds 2016 zet hij zich in voor Sis Tsiis, een actiegroep die streefde naar verbetering van de positie van het Fries in het onderwijs.

Lijst van belangrijkste werk

Poëzie
1971: De neidagen fan in keamerhear (De nadagen van een kamerheer)
1978: Under frjemde wetten (Onder vreemde wetten)
2005: Net allinne genôch (Niet alleen genoeg)
2019: Vita Brevis (bloemlezing t.g.v. 75e verjaardag)

Allerlei
1994: Spiegel van de Friese poëzie  (samensteller, met Teake Oppewal)
2016 Kulturele Autonomy yn Fryslân (Essays, met anderen)

Prijzen

Rely Jorritsmapriis
1965: Diaspora (vers)
1976: Lizzend op it strân (vers)
1980: Lêste simmer (vers)
1983: Sels-portret (vers)
1984: D'âld man (vers, geschreven onder pseudoniem Elize Zwart)

Meer informatie
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Hedwig Terpstra, Ensafh 22-06-2012
Maria del Grosso, LC 20-12-2016 (over actiegroep Sis Tsiis)
Abe de Vries, FD 01-06-2019 (over Vita Brevis)
Pier Boorsma, LC 20-11-2020 (Te gast, over taal en identiteit)
Pier Boorsma, LC 02-09-2021 (Te gast, 'Frysk boek as died fan ferset')

©Tresoar, 06-10-2021