Geboren: 25-05-1920, heeg
overleden: 14-10-2000, sneek


Harmen Haringa werd in 1920 geboren in Heeg. Met als voorbeeld Rintsje Klazes Zijlstra ging hij schrijven en heeft hij verschillende boeken uitgegeven. 

Leven en werk

Het huisje waarin hij opgroeide was een kleine woning achter de ‘Wijde Steeg’ (nu afgebroken). Zijn jeugd was er éen van armoede. Er was bijvoorbeeld geen geld om Haringa door te laten leren. Hij heeft acht jaar lagere school gedaan. Als 14-jarige werd hij naar Osingahuizen gestuurd om daar te gaan werken in de zuivelfabriek. Hij werkte lang in de zuivel en klom op tot chef kaasmaker.

Na de oorlog, die hij gedeeltelijk doorbracht in Lemelerveld (Ov), trouwde hij. Na weer een korte uitstap naar Overijssel belandde het jonge gezin in Oldeboorn en daarna in Franeker. De laatste jaren van hun leven brachten ze door in Sneek. Hij ligt begraven op het kerkhof van de Hagha kerk in Heeg.

Haringa haalde zijn Friese aktes en stuurde gedichten op naar lokale kranten en de Fryske Skriuwerskalinder. Tevens won hij prijzen met het maken van slogans. Hij schreef vele verhalen, romans, kinderboeken en gedichten. Zijn grote voorbeeld was Rintsje Klazes Zylstra, óók een volksdichter uit Heeg. De bewondering voor zijn vroegere dorpsgenoot leidde tot het samenstellen van de verzamelbundel: Neiklank fan ’t ferline. In 1980 werd Haringa zijn eerste gedichtenbundel uitgegeven: Wylde Blommen. Er volgden meer bundels en tot aan zijn dood is hij blijven dichten.

In november 2021 opende de tentoonstelling ‘SOAN-Heit een ontmoeting’ in Tresoar. In de tentoonstelling komen de werelden van fotograaf Simon Haringa en zijn vader Harmen Haringa bij elkaar in 24 drieluiken. Deze bestaan uit twee foto’s en een gedicht. Haringa sluit daarmee postuum aan bij de wereld van zijn zoon.

Bibliografie

Gedichten
1980: Wylde Blommen
1983: Fuotprinten nei kimen fan hope
1989: Weagjend libben 1 (eigen uitgave)
1991: Weagjend libben 2 (eigen uitgave)

Kinderboek
1981: Ikel en Boekel ûnder de reuzen

Overig
1984: Neiklank fan ’t ferline. Verzameling gedichten van Rintsje Klazes Zylstra, met een inleiding

Meer informatie
Diane Romashuk, FD 16-11-2021 (n.a.v. tentoonstelling Tresoar)
Gitte Brugman, LC 07-01-2022 (n.a.v. tentoonstelling Tresoar)

©Tresoar, 09-02-2022