Geboren: 08-05-1974, Haskerdijken

Libben en wurk

Tialda Hoogeveen werd geboren in Haskerdijken, haar jeugd bracht ze door in Joure en Goiïngarijp.

Op haar twintigste ging ze als au-pair naar Londen, waar ze werkte voor een schrijver en acteur van de Muppetshow en Monty Python en een regisseuse van de musical 'Cats'. Met haar reisde Tialda Hoogeveen de opvoeringen van die musical af, heel cultureel Engeland door.
 
Na die tijd volgde ze in Amsterdam een opleiding communicatie, met later ook nog journalistieke vakken in Utrecht. In 2004 begon ze met de opleiding 'Proza voor kinderen', een opleiding die vooral inzette op het aanbrengen van structuur in verhalen. Niet dat ze schrijver wilde worden, dat was ze naar eigen zeggen altijd al: 'Voordat ik kon schrijven, maakte ik al boekjes.'
 
In 2004 vormde het non-fictieboek Winterslaap haar debuut. Daarna volgden meer informatieve boeken over de natuur, een onderwerp dat goed bij Tialda Hoogeveen haar interesses aansluit. Zo verscheen in 2019 Oerstoer, een boek over de wolharige mammoet.
 
Ook het schrijven van gedichten heeft Hoogeveen haar belangstelling. Enkele daarvan werden gepubliceerd in Querido’s Poëziespektakel en in een bundel met de 100 beste gedichten van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Daarnaast schrijft ze in bundels en tijdschriften korte verhalen.
 
In 2017 kwam Hoogeveen met Alstublieft mevrouw! – een geschiedenis van Nederlandse dienstmeisjes, drie jaar later gevolgd door De geur van hooi – hoe het boerenleven in Nederland veranderde, een boek dat inmiddels al een vijfde druk haalde.
 
Omdat ze het vreemd vond dat ze haar moedertaal niet goed kon schrijven, volgde Tialda Hoogeveen in 2017 een online cursus 'Frysk skriuwen'. Zo kon ze, verwachtte ze, dichter bij haar gevoel blijven. Het werkte, zoals al snel bleek met de publicaties van Wurden fan Timo (2021 – genomineerd voor de Simke Kloostermanpriis) en Abe en de Aardichman (2022).
 
In 2021 werd Tialda Hoogeveen benoemd tot eindredacteur van De Moanne. Ook was ze schoolschrijver in Gerkesklooster, Gorredijk en Heerenveen. Ze werkt verder als journalist voor Vogelbescherming Nederland, Roots en Gooi en Eemlander, daarnaast schrijft ze verhalen en artikelen voor bijvoorbeeld LinKk en Tsjek.
 
Een jaar later werd haar benoeming tot kinderboekenambassadeur bekendgemaakt. 'Ik vind het een hele eer om Kinderboekenambassadeur van Fryslân te zijn. Verhalen verbinden ons met elkaar en met de wereld. Ik heb er zin in het kinderboek een nog groter podium te bieden,' liet ze weten in een vraaggesprek met de LC (02-10-2022 ). Als opvolger van Lida Dykstra is ze van plan zich vooral te richten op jongeren van 12-18 jaar, de groep waar de ontlezing het hardst toeslaat.

Publicaties

Poëzie
2011: Dansen op de maat (met het gedicht ‘Was de was’, n.a.v. de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd)
2012: Er zit een feest in mij (En/of God bestaat)
2018: Minnezinne in moerstaal (‘Tichterby’)
2019: Yn ‘e fierte
2019: It grutte foarlêsboek 2 - Over rosa (mar mear oer Hinke)

Fictie
2002: Verhalen van het bos (met twee kinderverhalen)
2011: Helden (met anderen)
2021: Wurden fan Timo
2022: Abe en de Aardichman

Vertalingen
2022: Maia en har freonen (van Larysa Denysenko)

Non-fictie
2005: Winterslaap (yllustraasjes: Irene Goede)
2007: Lentekriebels (yllustraasjes: Irene Goede)
2009: Herfstpret (yllustraasjes: Irene Goede)
2010: Natuur is overal, een veldgids voor kinderen
2010: Zomerzon (yllustraasjes: Irene Goede)
2011: Helden (mei oaren)
2014: Stadstuinieren (yllustraasjes: Arne van der Ree)
2014: Alstublieft, mevrouw – een geschiedenis van de Nederlandse dienstmeisjes
2015: Ontmoet minuscule in de achtertuin
2016: Dieren in de tuin
2017: Waterloopbos (mei oaren)
2019: Oerstoer, over de wolharige mammoet en de rest
2020: Jodenvervolging
2020: De geur van hooi
2020: Inuit

Nominaties
2010: Longlist Turing nationale gedichtenwedstrijd
2020: Shortlist Jan Wolkersprijs voor Oerstoer! – over de wolharige mammoet en de rest
2022: Simke Kloostermanpriis voor Wurden fan Timo

Meer informatie
Website auteur
Wikipedia
Schrijverscentrale
Gitte Brugman: LC 18-05-2020 (vraaggesprek over De geur van hooi)
Hinne Bokma: FD 20-06-2020 (over De geur van hooi)
Rianne Kramer, FD 29-01-2021 (vraaggesprek)
Yvonne Dijkstra, FD 27-02-2021 (bespreking)
Sanne Poppe, FD 01-04-2022 (over Maia en har freonen)
Elisabeth Post, LC 08-08-2022 (over Abe en de Aardichman)
Elisabeth Post, LC 02-10-2022 (over benoeming 'kinderboekenambassadeur')
Nel Jensma, FD 26-01-2023 (over Hoogeveen start als 'berneboeke-ambassadeur')

Foto auteur: Joke Schut

© Tresoar, 01-03-2023