Berne: 21-01-1959, Bartlehiem

Libben en wurk

Machiel Braaksma is berne yn Bartlehiem. Hy hat fan 1975 oant 1979 de MTS Schildersschool yn Zwolle folge. Dêrnei oant 1984 de Kunstacademie CABK te Kampen en yn 1984 de Accademia di Belle Arti di Brera yn Milaan. Machiel Braaksma is wurksum as byldzjend keunster, skriuwer en dekorateur.

Lês mear...

Berne: 24-07-1995, LJOUWERT

Skelte Siweris Braaksma hat in grutte passy foar striptekenjen en skiednis. Mei syn ûndernimming Striplân (oprjochte yn 2017) wol er Fryslân ta it lân fan strips meitsje, mei strips oer de histoarje fan Fryslân, strips dy’t him ôfspylje yn Fryslân en/of strips dy’t yn it Frysk skreaun binne.

Lês mear...

Berne: 24-02-1929, BLAUHÛS

 

Libben en wurk

Teije Brattinga waard as âldste fan fjirtjin bern berne yn de Roomske enklave Blauhûs. Earst soe er pryster wurde, mar doe’t er nei seis jier stúdzje te hearren krige dat er minder geskikt wie, smiet er it roer om. Neidat er earst in typskoalle oernommen hie,  fertsjinne er letter de kost by boekhannel /útjouwer ‘It wite boekhús’ te Boalsert. Yn dy tiid skreau er al in soad, bygelyks yn De Tsjerne. Dat die er gauris ûnder skûlnammen as Bernlef of Hendrik Reitsma. Dêrneist publisearre er koarte ferhalen, skôgingen en trije toanielstikken foardat er him talei op it skriuwen fan romans. Yn it literêre libben wie er ek warber. Sa wie er ien fan de oprjochters fan de Koöperative Utjouwerij.

Lês mear...