Berne: 08-09-1893, Boazum
Ferstoarn: 16-02-1922, Ljouwert

Libben en wurk

Pyt van der Burg wie de soan fan Jan Linses van der Burg, dy’t bekend waard as skriuwer fan it liet It heitelân. Opgroeid yn in Frysksinnich miljeu rekke er sels ek oan it skriuwen en krige er bekendheid as dichter. Hy waard net âld. Yn 1911 gie er al foar in kuer nei Davos, yn 1922 ferstoar er oan de gefolgen fan tuberkuloaze.

Lês mear...