Berne: 14-09-1936, BOALSERT

Gerrit Damsma is berne yn 1936 yn Boalsert. Hy wurke hast fjirtich jier by it Friesch Dagblad. Hy hie dêr in kollum: ferhaaltsjes mei in knypeach. Hy skreau yn 2001 in histoaryske roman oer Fryske lânferhuzers dy’t har yn de 19de iuw yn Amearika in nij wenplak kappen – Vriesland yn de steat Michgan.

Lês mear...