Berne: 03-04-1981, Snits

Libben en wurk

Paul van Dijk is hikke en tein yn Warkum. Hy gie nei de hafû op de RSG Magister Alvinus yn Snits. Dêrnei folge er de oplieding ta dosint Ingelsk oan NHL Hegeskoalle yn Ljouwert. Op it stuit wurket er as learaar Ingelsk oan it Bogerman College yn Balk.

Lês mear...