Berne: Aldehaske, 21-03-1938
Ferstoarn: It Hearrenfean, 25-10-2012

Libben en wurk

Libben
Klaas Hoekstra waard berne op 21 maart 1938 yn Aldehaske. Hy folge de kweekskoalle op It Hearrenfean en wie jierrenlang skoalmaster yn û.o. Opperdoes, Haskerhoarne (De Hoarne), Aldskoat en Lúnbert. Op De Hoarne hat er ek seis jier haad west, letter waard er ‘gewoan’ learkrêft omdat er wer mear tiid foar himsels ha woe. Hy kocht in âld pleats yn Lúnbert dy’t er sels ferboude, mar syn belangstelling foar skiednis, literatuer en skilderkeunst ferlear er net. Hy mocht ek graach skilderje en muzyk meitsje.

Lês mear...