Berne: 10-07-1937, Sumar
Ferstoarn: 10-09-2019, Ljouwert

Hedzer Tamme Hooijenga waard berne yn Sumar en groeide op yn Sumarreheide. Nei syn skoaltiid yn Garyp en Drachten op de lânbouskoalle troude er yn 1966 en kaam te wenjen yn Burgum om net lang dêrnei te ferfarren nei Droegeham, dêr't er in supermerk begûn. Yn 1971 gie er nei Marrum om yn it wurk by de bakker, letter siet er op in SRV-wein, om yn 1986 yn Ljouwert-Huzum in winkel yn tabak te begjinnen.

Lês mear...