Berne: 19-02-1939, Zwartemeer

Libben en wurk

Roel Slofstra is berne yn Zwartemeer (Drinte) as twadde soan yn in húshâlding mei trije jonges. Syn heit, de komponist en tekstdichter Jan Slofstra, en mem kamen beide fan Garyp, it doarp dêr’t se yn ‘e de oarloch nei weromgiene. Se wiene dêr mei syn allen ûnderdûkt, om sa tefoaren te kommen dat heit Slofstra foar de Arbeitseinsatz nei Dútslân ta moast.

Lês mear...