Berne: 14-01-1817, Mullum
Ferstoarn: 04-04-1862, Baard

Libben en wurk

Harmen Sytstra wie sân jier doe’t er fan syn berteplak Mullum ferfear nei Achlum. Hy kaam dêr by syn beppe te wenjen. Syn heit, Sijtze Harmen Sijtstra, wie al ferstoarn doe’t er in jier wie en seis jier letter ferlear er mem, Tjitske Jacobs Wierda, ek noch.

Lês mear...