Berne: 19-01-1894, Hallum
Ferstoarn: 13-02-1973, GRINS

 

 

Libben en wurk

Jacobus (Koos) P. Wiersma is berne yn Hallum, mar hat in grut part fan syn libben yn Ljouwert wenne. Nei Ljouwert ferfear er nei Beetstersweach, dêr’t er ek noch in tal jierren trochbrocht hat. De lêste perioade fan syn libben wenne er yn Haren. Wiersma is yn Grins ferstoarn.

Lês mear...

Berne: 31-12-1945, LIPPENHUZEN

Libben en wurk

Mindert Wijnstra is op âldjiersdei 1945 berne te Lippenhuzen. Syn heit wie boer, en al hat Mindert as jonge gauris meiholpen op de pleats, hy woe syn heit net opfolgje. Syn doel wie om it ûnderwiis yn. Oan de kweekskoalle yn Drachten hat er de oplieding folge, mar hy kaam foarearst net foar de klas te stean.

Lês mear...